Wat kan ik voor u betekenen?
Als u een half uurtje tijd hebt, nodig ik u graag uit voor een kop koffie en een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we samen kijken wat ik voor u kan doen.

U kan het kennismakingsgesprek ook onmiddellijk koppelen aan een adviesgesprek (keuze eenmanszaak of vennootschap, diverse fiscale vragen, etc. ). Dit kan zonder probleem en houdt niet in dat u zich als toekomstige klant bindt.

Contactgegevens

Heidi Hemelsoet
GSM: 0472 92 45 43
Tel.: 09 336 05 57
hemelsoet1@telenet.be

Hoofdkantoor Vinderhoute
Poekstraat 4A
9921 Vinderhoute
Route op Google Maps

Boekhoudkantoor Gent
Kortrijksesteenweg 703
9000 Gent
Route op Google Maps

Google Beoordelingen
4.1

<< Terug naar overzicht Frequently Asked Questions (FAQ)

Vanaf 1 januari 2016 kunnen kleine zelfstandigen- ondernemingen die een jaaromzet realiseren van minder dan € 25.000,00 opteren voor de vrijstelling van BTW op de door hen geleverde diensten en goederen. Deze keuze bestond reeds voorheen, maar dan voor een lagere omzet. Tot 31 maart 2014 bedroeg de maximum omzet € 5.580,00. Sinds 1 april 2014 werd dit bedrag opgetrokken tot € 15.000,00. Vanaf 1 januari 2016 wordt dit dus € 25.000,00.

De groep van kleine zelfstandigen die zonder btw factureert wordt dus steeds groter. Het is ook de groep die het minst begeleiding krijgt of zoekt. Het contact met de boekhouder blijft vaak beperkt tot het binnen brengen van de stukken voor de aangifte personenbelasting. Daardoor vergeten deze zelfstandigen soms aan bepaalde verplichtingen te voldoen.

Het lijkt mij daarom opportuun hier enkele zaken toe te lichten aan de hand van vaak gestelde vragen.

Voor wie?

Voor zelfstandigen met een maximum jaarlijkse omzet van € 25.000,00. De omzet is de verkoop zonder BTW, die u van uw klanten ontvangt of factureert. Er wordt hier dus geen rekening gehouden met de aftrekbare kosten. Het gaat hier zuiver om verkoop.

Is dit een verplichte keuze?

Nee, het is een vrijwillige optie.

De keuze wordt meestal bij de aanvang van de activiteit gemaakt, op het moment dat u zich inschrijft bij een ondernemingsloket. Bij de activatie van het BTW – nummer zal gevraagd worden welke jaarlijkse omzet u denkt te realiseren. Indien het bedrag dat u opgeeft lager is dan € 25.000,00 heeft u de optie vrijgesteld te worden van BTW- aangiftes.

Bij aanvang van de zelfstandige activiteit kan u er dus voor opteren tussen BTW – aangiftes te doen (dit impliceert dat u factureert met BTW, en BTW op aankopen kan recupereren) of voor de kleine onderneming met vrijstelling van BTW (u factureert zonder BTW en kan geen BTW op aankopen recupereren).

Opgepast! Indien tijdens het verstreken kalenderjaar de jaaromzet van een btw- plichtige, die niet is onderworpen aan de vrijstellingsregeling, niet meer bedraagt dan 25.000 EUR is de btw-plichtige automatisch onderworpen aan de vrijstellingsregeling van btw vanaf 1 juli van het volgend jaar (art. 2, § 2 KB nr. 19). Bemerk dat dit in tegenspraak is met art. 56bis, § 1 WBTW, hetgeen een keuzestelsel vooropstelt. Het KB nr. 19 dient in die zin te worden aangepast. Indien bovenstaande situatie zich voordoet ontvangt u normaal gezien een schrijven van de BTW – administratie. Indien u niet wenst over te schakelen naar het statuut “kleine onderneming met vrijstelling van BTW” dient u tijdig op dit schijven te reageren.

Opgelet! De vrijstelling slaat op het indienen van de BTW – aangiftes. U bent echter wel btw- plichtig. Daarom dient u zoals alle BTW- plichtigen jaarlijks voor 31 maart een BTW- klantenlisting in te dienen. Het niet of niet tijdig indienen wordt beboet.

Voor meer info zie: http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/jaarlijkse_klantenlisting/

De BTW aangifte:

Een vrijgestelde kleine onderneming dient geen btw- aangiftes in.

Opgelet! De vrijstelling slaat op het indienen van de BTW – aangiftes. U bent echter wel btw- plichtig. Daarom dient u zoals alle BTW- plichtigen jaarlijks voor 31 maart een BTW-klantenlisting in te dienen. Het niet of niet tijdig indienen wordt beboet.

Voor meer info zie:
http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/jaarlijkse_klantenlisting/

De verkoopfacturen

Op uw verkoopfacturen mag u geen btw aanrekenen.

Verder bent u verplicht op uw verkoopfactuur volgende vermelding aan te brengen.

‘Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’ (art. 56bis, § 5, tweede lid WBTW)

De aankoopfacturen

Op uw aankopen betaalt u BTW. De betaalde btw kan niet gerecupereerd worden (via de BTW aangifte , daar men geen aangifte indient). De betaalde BTW is wel een aftrekbare kost.

Opgelet! Indien u aankopen verricht in een andere EU- lidstaat, dient u de regeling te volgen voor particulieren. Dit wil zeggen dat wanneer u bijvoorbeeld in Nederland aankoopt, u Nederlandse BTW verschuldigd bent. (Eens men in het vorig jaar of het lopende jaar voor meer dan € 11.200, 00 in een andere EU- lidstaat aankocht, is men vanaf dat moment op verdere intracommunautaire aankopen Belgische BTW verschuldigd. Te voldoen via de bijzondere BTW- aangifte).

Fiscale en sociale verplichtingen

Net zoals alle andere btw –plichtige zelfstandigen dient ook u de jaarlijkse BTW- klantenlisting in te dienen indien u voor meer dan 250 € op jaarbasis aan een bepaalde BTW – plichtige klant factureert (voor meer info zie de BTW- aangifte). Verder is een aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds verplicht en dient u de winst bij een éénmanszaak op te nemen in uw aangifte personenbelasting. Kleine ondernemingen onder de vorm van een vennootschap zullen hun winst laten belasten in de vennootschapsbelasting.

<< Terug naar overzicht Frequently Asked Questions (FAQ)

Wenst u meer informatie?

Als u een half uurtje tijd hebt, nodig ik u graag uit voor een kop koffie en een vrijblijvend gesprek waarin we samen kijken wat ik voor u kan doen.

Disclaimer & PrivacySitemaphemelsoet1@telenet.be – 0472 92 45 43Alle contactinfo

© 2015 Hemelsoet VOF – BTW: BE 0831.380.070 – Boekhouder BIBF: 30071616/70374611